78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – Wystawka księgozbioru w BP Ryglice

 
Największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej  wybuchł 78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już dziewiąty raz organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Ze względu na pandemię, większość aktywności wokół akcji przenosi się do internetu https://liblink.pl/5Gqt48OuRX.
Żonkil stał się symbolem walczących w tym zrywie. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.
Warto odwiedzić naszą Wystawkę i sięgnąć po dziecięcą literaturę z tamtego okresu, aby w dostępny sposób przekazać ją najmłodszym czytelnikom.
Zapraszamy do biblioteki.
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast