Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie

 

Mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, od dnia 14 maja mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zachęcamy do głosowania w projekcie dotyczącym naszego regionu:

Kod zadania: TAR14

Nazwa: Pogórze – rodzinny wypoczynek wśród kultury

http://ryglice.pl/news/budzet-obywatelski-wojewodztwa-malopolskiego-mozna-juz-glosowac.html

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast