Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach

Wstęp do deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.bibliotekaryglice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach (w skrócie: GBP)

Telefon; 14 6541-027

e-mail: gbp_ryglice@op.pl

Adres korespondencyjny: ul.ks.J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2017

Data ostatniej istotnej zmiany: 23.09.2020

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników lub artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań biblioteki
  • Zamieszczone na stronie niektóre informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów ( z uwagi na charakter informacji publicznej).
  • Zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisu alternatywnego,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Aktualnie pracujemy nad zmianą strony i uzupełnieniem opisów

Ułatwienia na stronach

Strona podmiotowe posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Zegar
Telefon: 14 6543 224

e-mail: bp.zalasowa@op.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach

Pomieszczenie biblioteki mieści się na parterze, do którego prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poręczą oraz schodami z poręczą.

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze i wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych

Wejście na parterze budynku nie posiada progu.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznakowane są drogi ewakuacyjnych (wizualnie), a pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach Filia w Zalasowej

Pomieszczenie biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Wejście do budynku i do biblioteki posiada minimalne progi, brak windy.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach w Lubczy

Pomieszczenie biblioteki mieści się na II piętrze budynku. Wszystkie pomieszczenia biblioteki mieszczą się na jednym poziomie, brak windy.

Aby dojść do biblioteki, należy wejść na schody, prowadzące na II piętro. Wejścia do korytarzy i pomieszczeń biblioteki posiadają minimalne progi.

Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Możliwość swobodnego poruszania się w budynku dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Informacje o dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, ul. ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, zlokalizowana jest w budynku „szkoły”, posiada osobne wejście oraz napis na froncie budynku od strony wschodniej, tam, gdzie się znajduje parking. Na zewnętrznych drzwiach wejściowych budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń i księgozbioru w bibliotece (informacje wizualnie -tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Zalasowej, ul. Kościelna 3, 33-159 Zalasowa, zlokalizowana jest w budynku, do którego prowadzi jedno wejście. Na froncie budynku od strony północnej znajduje się napis, zlokalizowany jest tam też parking. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie ( strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na I piętro schodami do drzwi, na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej.

Zapewniamy komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka- nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta w korytarzu na parterze.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Lubczy, 33-162 Lubcza 460, zlokalizowana jest w budynku wielofunkcyjnym pn. „Perła Lubczy”, do którego prowadzi kilka wejście. Do biblioteki prowadzi wejście od południa, na którym znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie (strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na II piętro schodami do drzwi, na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece (informacje wizualnie -tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej.

Zapewniamy komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka- nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta w korytarzu na parterze.

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast