„Internet bez przesady”- zajęcia dla rodziców w BP w Lubczy

W ramach obchodzonej w dniach 19-25 marca 2018 r. ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem”, w Bibliotece Publicznej w Lubczy 22 marca odbyły się zajęcia dla rodziców pt. „Internet bez przesady”. Ich celem było uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i Internetu.                                                                        Bibliotekarka przywitała rodziców i poinformowała ich o tematyce spotkania. Zaznaczyła, że dzieci zaczynają korzystać z internetu już od najmłodszych lat i wiąże się z tym wiele korzyści (dostęp do wiedzy, informacji, rozrywki, możliwość realizowania kontaktów społecznych, komunikacja itp.), jednak korzystanie z sieci poza kontrolą i bez odpowiedniej wiedzy
może być niebezpieczne. Zwróciła uwagę na to, że wobec powszechnej dostępności sieci, edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci online i kontrola bezpieczeństwa dzieci w sieci jest powinnością rodziców. Posiłkując się prezentacją multimedialną prowadząca spotkanie omawiała poszczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, np.  nowe zagrożenie – uzależnienie dzieci od internetu. Dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu w sieci, z czego rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę. Konkretne ustalenia dotyczące czasu korzystania z sieci zależą od uznania rodziców, ale powinny mieścić się w granicach rozsądku – 1-2 godziny dziennie z możliwym zróżnicowaniem na dzień szkolny i weekend. Należy też ustalić, z jakich serwisów dzieci i młodzież mogą korzystać. Bibliotekarka rozmawiała z rodzicami na temat tego, kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu, o formach nadmiarowych aktywności w sieci (gry internetowe, portale społecznościowe i komunikatory, pornografia). Zastanawiano się wspólnie nad przyczynami nadużywania Internetu, skalą tego problemu oraz w jaki sposób rozpoznać, że omawiany problem dotyczy też naszego dziecka i nas jako rodziców. Na koniec uczestnicy wspólnie z prowadzącą ustalili, jak można zareagować w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko ma problem z nadużywaniem Internetu. W spotkaniu wzięło udział troje rodziców. Materiały wykorzystane w zajęciach pobrano ze strony https://www.edukacja.fdds.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast