Lekcja biblioteczna pt.: ,,Profilaktyka uzależnień” – BP w Lubczy

 

18 listopada w Bibliotece Publicznej w Lubczy miała miejsce lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VII Zespołu Szkół w Lubczy. Temat poruszony na zajęciach to uzależnienia. Na spotkaniu skupiliśmy się na uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz papierosów.

Na początku zajęć uczestnicy dostali do wypełnienia karty pracy. Ich zadaniem było przeczytanie danego stwierdzenia i zaznaczenie ,,P” – jeśli stwierdzenie było prawdziwe, lub ,,F” – fałszywe. Sprawdzane były na zakończenie zajęć. W następnej kolejności wymieniali różne przyczyny uzależniania się człowieka. W przypadku młodzieży często powodem jest m. in.: duża presja grupy rówieśniczej, chęć zaimponowania im. Stwierdzili, że główną rolę odgrywa asertywność, czyli posiadanie i wyrażanie swojego zdania tak, aby nie urazić drugie człowieka. Mówienie ,,nie” wymaga odwagi, ale jest konieczne w sytuacjach gdy robiąc coś możemy zaszkodzić swojemu lub czyjemuś zdrowiu. Każdy musi nauczyć się dokonywać właściwych wyborów.

W dalszej części spotkania uczniom została przedstawiona krótka prezentacja. Dowiedzieli się z niej, że nałóg to ciężkie do wyleczenia uzależnienie. Osoba taka przymusowo przyjmuję tą substancję. Ponadto człowiek przyzwyczaja się do niej nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Nałóg ma wyjątkowo negatywne skutki zdrowotne, ale także społeczne, np. utrata pracy, pogorszenie wyników z nauce, odwrócenie się od niego rodziny, utrata ciężko zarobionych pieniędzy przez nałóg. Następnie została przedstawiona uczniom definicja papierosów, która zawierała informację między innymi o tym, że posiadają one aż 4000 substancji szkodliwych dla człowieka i jego otoczenia. Kolejne wyjaśnienie dotyczyło alkoholu, ale na ten temat uczniowie próbowali podawać informacje sami.

Następnie przyszedł czas na ćwiczenia. Celem tego zadania było uświadomienie uczniom tego, co jest najważniejsze w uzależnieniu, czyli zjawiska osaczenia człowieka. Tego że w każdej kolejnej fazie procesu uzależnienia pułapka staje się coraz ciaśniejsza. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję poznać z bliska mechanizm choroby. Nabrali świadomości, że każdy może być ofiarą tej choroby. Ćwiczenie polegało na rozróżnieniu fazy uzależnienia:

  • pierwszej – przywiązywanie się do substancji chemicznej lub czynności (np. korzystania z Internetu)

  • środkowej – substancja lub czynność staje się coraz bardziej niezbędna)

  • później – człowiek jest uzależniony fizycznie i psychicznie od substancji, podejmowane przez niego czynności mocno zaburzają mu normalne funkcjonowanie.

Na zakończenie porozmawialiśmy o przykładowych metodach leczenia ludzi uzależnionych, czyja pomoc jest im potrzebna oraz jakie instytucje są powiadamiane, kiedy uzależnia się osoba przed skończeniem 18 roku życia.

Lekcja biblioteczna trwała od godziny 12:30 do 13:30 i brało w niej udział 15 osób.

Serdecznie dziękujmy Pani Wychowawczyni oraz uczniom za udział w zajęciach.

 

 

Lidia Smoleń 

 

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast