„Mała Książka-Wielki Człowiek”-wręczenie dyplomów w BP w Lubczy

Trwa akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Biblioteka Publiczna w Lubczy rozpoczęła wręczanie dyplomów uczestnikom tej ogólnopolskiej akcji. Wciąż zachęcamy dzieci z roczników 2014-2017 do odwiedzin w naszych bibliotekach i wzięcia udziału w akcji. Zapraszamy!  

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast