Odwiedziny młodzieży z ZSW w GBP Ryglice

Dnia 10 października  2016 roku o godzinie 1030 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach przybyła młodzież kl. I Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Majorka w Ryglicach wraz z Panią nauczycielką Ewą Wójcik, było 21 osób. 

Ponieważ młodzież ta w większości  jest z różnych miejscowości, chcieli dowiedzieć się gdzie mieści się Biblioteka. Bibliotekarka zapoznała ich z księgozbiorem, a także uczyła  korzystania z katalogu on-line. Pani bibliotekarka oprowadziła młodzież po bibliotece, pokazała gdzie znajduje się literatura polska, a gdzie literatura pisarzy zagranicznych oraz literatura faktu.  Uczniowie zapoznając się z Gminną Biblioteką dowiedzieli się również gdzie są książki dla młodzieży, dorosłych, dzieci i popularno-naukowe, sensacyjne, horrory, kryminały, że w bibliotece znajdują się też takie książki, których nie można wypożyczać do domu, a jedynie można korzystać  z nich w czytelni (księgozbiór podręczny). 

Po tej tzw. wycieczce  wszyscy uczestniczący w spotkaniu zebrali się przy komputerze i ćwiczyli szukanie książek w katalogu elektronicznym SOWA, który jest stosowany w Bibliotekach  gminy Ryglice. Był też czas na zadawanie pytań, związanych nie tylko z katalogiem.   Na zakończenie młodzież  podziękowała za spotkanie i udała się do szkoły na lekcje.  Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast