Prelekcja „Świat wartości Ireny Sendlerowej”

29 listopada biblioteka w Ryglicach zorganizowała prelekcję pt. „Wartości Ireny Sendlerowej” w której wzięli udział uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Kowalowej.
Spotkanie zostało podzielone na trzy części, w pierwszej uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego postaci Sendlerowej oraz jej działalności, następnie odbyła się praca w grupach, a w ostatniej części uczniowie sprawdzili zdobytą wiedzą w quizie w aplikacji KAHOOT.
Irena Sendlerowa była polską działaczką społeczną i charytatywną, członkinią Polskiej Partii Socjalistycznej, kierowniczą referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”).
W czasie prelekcji jej postać została przedstawiona Ireny Sendlerowej, od narodzin, dzieciństwo, młodość, czas II wojny światowej, getto, czas powstania warszawskiego oraz wyzwolonej Warszawy, śmierć, publikacje książkowe oraz nadane wyróżnienia. W części pracy grupowej uczniowie interpretowali cytaty Ireny Sendlerowej, tworzyli grupowy krąg wartości postaw, oraz na podstawie fragmentu książki „Dzieci Ireny Sendlerowej” wypisywali cechy charakteru bohaterki. Jako podsumowanie prelekcji rozwiązaliśmy quiz dotyczący przeprowadzonej prelekcji.
W spotkaniu wzięło udział 26 uczniów.
Edyta Pawłowicz
GBP Ryglice

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast