Projektowanie graficzne dla dzieci i młodzieży

sieć na kulturę logo

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Zalasowej zaprasza dzieci i młodzież w wielu 10-14 la na półkolonie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Tematyka półkolonii to tworzenie grafik, animacji, gier, i różnych ciekawych materiałów do wykorzystania np. w mediach społecznościowych.

Półkolonie rozpoczną się 28 czerwca i będą trwać do 9 lipca. Będziemy spotykać się codziennie po ok. 2 godziny na platformie Teams.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca w Bibliotece Publicznej w Zalasowej. Ilość miejsc ograniczona.

Należy pobrać, wydrukować deklarację oraz oświadczenie zgodnie z wiekiem i dostarczyć do placówki GBP Filia w Zalasowej, ul. Kościelna 3.

 

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._TARNOWSKI

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._TARNOWSKI

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_TARNOWSKI

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_TARNOWSKI

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast