Przepis na złotą jesień” poezje Ireny Wandy Niedzielko – wydawnictwo GBP w Ryglicach

Drugim wydawnictwem, które pragniemy zareklamować, a który udało się wydać w grudniu 2020 r., jest tomik poezji naszej Krajanki, emerytowanej nauczycielki języka rosyjskiego i polskiego,  pani Ireny Niedzielko pt. „Przepis na złota jesień”. Jest to debiutancki zbór czterdziestu wierszy, z których wszystkie, co należy zaznaczyć,  zostały nagrodzone lub wyróżnione w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Grzechem byłoby, gdybyśmy nie docenili takiego talentu, który mamy tuż koło siebie.  Dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało się wydać ten tomik… zanim ubiegły nas większe wydawnictwa. Wiersze pani Ireny urzekają prostotą, swojskością, a jednocześnie kunsztem języka. Nie brak w nich humoru i dystansu do siebie i świata, przez co tytułowa jesień życia staje się naprawdę złotą i pogodną. Lektura obowiązkowa na trochę ponure czasy, jakie nad nami zawisły. Miejmy nadzieję, że kiedy już „lody” trochę puszczą miejmy nadzieję, usłyszymy wiersze pani Ireny we własnej interpretacji.

Irena Wanda Niedzielko urodziła się w 1957 r. w Pasiece Otfinowskiej. Jest absolwentką IV LO w Tarnowie, a następnie — filologii rosyjskiej i polskiej WSP/ Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1980 – 1983 pracowała w SP w Joninach, 1983 – 2011 w SP w Zalasowej.  Obecnie mieszka w Zalasowej. W latach 2018 – 2020 zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich.

M. Zegar

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast