RODO

Klauzula RodoKlauzula informacyjna RODO

GBP w Ryglicach z siedzibą: ul.ks.J.Wyrwy 2, 33-160 Ryglicach jako administrator danych osobowych informuje, że pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości.
Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich
oraz organizacji międzynarodowych.
Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym:
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ; RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ; Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pod nr telefonu 14 6541-027 lub pisząc na adres: gbp_ryglice@op.pl

Klauzula-informacyjna1

Print Friendly, PDF & Email

Załączniki:

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast