Spotkanie Klubu Miłosnikow Poezji – 15.11.19

Prace w KMP w Zalasowej trwają gorące. Czas premiery wieczoru poezji zbliża się szybkimi krokami, termin jest palący, a jeszcze tyle szczegółów do dopracowania.  Scenariusz cały czas jest na bieżąco szlifowany, jeszcze ostatnie zmiany wierszy.  Bardzo ważnym elementem tegorocznego spektaklu to jednak piosenki, bowiem Jacek Cygan – bohater XV wieczoru poezji to autor  tekstów do ponad 1000 piosenek. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na próby muzyczne.

Na próbie 15 listopada obecnych było 19 członków KMP w Zalasowej.

M. Zegar

GBP w Zalasowej 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast