Spotkanie DKK w Zalasowej

Tradycyjnie w środę, choć, w niecodziennych, bo pandemicznych okolicznościach spotkali się, po dłużej przerwie członkowie DKK w Zalasowej. Z tym większą przyjemnością zgromadziliśmy się w bibliotece w dniu 30.09.2020 r., oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przedmiotem dyskusji była książka Sylwii Chutnik „Cwaniary”. Sylwia Chutnik jest przypisana do nurtu feministycznego w literaturze. Jej bohaterki są waleczne i  nie szczędzą sił w walce o swoje prawa. W swojej formie książka nawiązuje do komiksu, nie „bawi się” w pogłębiony opis charakterów postaci, jest z krwi i kości warszawianką i losy stolicy nie są jej obojętne.

Sylwia Chutnik otrzymała w roku 2008 Paszport Polityki i nominacje do NIKE za książkę „Kieszonkowy atlas kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 5 osób.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast