Spotkanie DKK w Zalasowej – on – line

W dniu 25.11 członkowie DKK połączyli się on – line by dokonać analizy i podjąć dyskusję na temat wierszy Wisławy Szymborskiej. Wiersze noblistki zawarte w tomiku „Dwukropek”  wszystkim przypadły do gustu, i był to dobry wybór na pierwsze spotkanie DKK w Zalasowej, na którym omawiano poezję w  ogóle. Liryka Szymborskiej została odebrana jako przystępna i bardzo życiowa, potrafiąca zaskakiwać trafnością point.

Pierwsze w historii spotkanie on – line przebiegło bez zakłóceń, a udało się spotkać w gronie 5 – ciu osób.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast