Spotkanie DKK w Zalasowej – 25.09.19r.

Sezon czytelniczo-dyskusyjny jesień – zima 2019/2020 w DKK w Zalasowej rozpoczął się w dniu 25 września 2019 r. książką „Tunel” Magdalena Parys. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób.

Książka co rzadko się zdarza przypadła do gustu wszystkim uczestnikom, nie oznacza to jednak, że dyskusja była krótka.

Książka napisana przez Polkę od lat mieszkająca w Niemczech barwnie oddaje klimat Berlina czasów Żelaznej Kurtyny. Opisuje ona losy ludzi, których wiąże ze sobą tunel pod murem Berlińskim budowany w celu przemytu ludzi ze wschodniej części Berlina. Jedni są zaangażowani jako budowniczy tunelu (Klaus, Roman); inni są towarem przemytniczym: Franz rozdzielony z bratem, chce przedostać się na zachodnią stronę. Pomaga mu w tym Magda.

Książka posiada wiele wątków i sporo bohaterów, przez co jest dość zagmatwana, szczególnie że niektórzy z nich mają podwójne imiona. Jednak daję ona dobry pretekst i punkt wyjścia do dyskusji o stosunkach polsko – niemieckich, o zimnej wojnie, podziałach nie tylko narodowych, ale też rodzinnych, gdzie jedna rodzina jest rozdarta pomiędzy Wschodem a Zachodem, losy pojedynczych ludzi uwikłanych w realia wojny i polityki. Z drugiej strony autorka przedstawia skomplikowane portrety ludzi, w momencie przystosowania się z warunków wojennych do warunków nowej rzeczywistości po II wojnie światowej.

M. Zegar

Koordynator DKK w Zalasowej

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast