Spotkanie klubu Miłosników Poezji – 13.10.17

W tym roku wszystkie próby KMP idą bardzo sprawnie. Dlatego spotkanie 13 października było ostatnim roboczym, dopinającym  wszystko spotkaniem odbywającym się w Bibliotece. Czas najwyższy aby przejść na scenę Pałacu Pod Dębami. Ale póki co szlifujemy scenariusz, niewielkie zmiany kosmetyczne nie zaburzają całości, pozostaje okraszenie go piosenkami. Zobowiązujemy się, że na spotkanie listopadowe piosenki będą wybrane wstępnie opracowane.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast