Spotkanie Klubu Miłośników Poezji – 8.11.19r.

W piątkowy wieczór 8.11.19 w bibliotece Publicznej w Zalasowej znów zgromadzili się miłośnicy poezji, w przygotowaniu do XV Wieczoru Poezji, którego już oficjalny tytuł to „Jacek Cygan – Życie jest nowelą…”

Reżyserem i twórca scenariusz jest Włodzimierz Kocoł, a na piątkowym spotkaniu scenariusz był już gotowy. Można powiedzieć, że odbyło się pierwsze czytanie i pierwsze próby zmierzenia się z tekstami Jacka Cygana.

Ważnym teraz zadaniem są próby muzyczne, ponieważ — co zrozumiałe — część muzyczna będzie rozbudowana i tu główną rolę odegra kierownik muzyczny Grzegorz Kluzek, który już pracuje nad aranżacjami piosenek.

Cały czas trwają dyskusje nad scenografią i strojami.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast