Spotkanie Klubu Miłośników Poezji – 22.11.19

Koniec listopada, a próby nabierają tempa. To ostatnia próba w bibliotece, od przyszłego tygodnia członkowie Klubu Miłośników Poezji przechodzą na scenę, mierzony jest orientacyjny czas spektaklu, który wynosi około 90 min.  Scenariusz uzyskał już swój ostateczny kształt, teraz pozostaje tylko szlifowanie, praca nad interpretacją oraz ruch sceniczny.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób.

M.Zegar

GBP Filiaw Zalasowej

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast