Spotkanie Klubu Miłośników Poezji w Zalasowej

Drugie spotkanie KMP w sezonie jesienny 2017 miało miejsce 6 października 2017  w Bibliotece Publicznej. Scenariusz był gotowy od samego początku więc pozostał jedynie dopasować wiersze do recytujących, ustalić prowadzących. Większą trudność sprawiły piosenki, ze względu na ograniczony wybór. Ta stroną zajął się tradycyjnie Grzegorz Kluzek. Wraz z wykonawcami przeszukiwał zasoby Internetu w poszukiwaniu inspiracji.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast