Spotkanie z 5-latkami w Zespole Szkół w Lubczy

Biblioteka Publiczna w Lubczy była organizatorem spotkania z pięciolatkami w Zespole Szkół w Lubczy, w dniu 19 marca 2021 r. Celem wydarzenia było rozwijanie zainteresowań książką, propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i naturalnie przypomnienie, że mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej biblioteki publiczne funkcjonują nadal, choć w ścisłym reżimie sanitarnym. Na początku spotkania rozmawialiśmy o tym, skąd się biorą książki i jakie są etapy ich powstawania. Dzieci dowiedziały się kto to jest pisarz, ilustrator, drukarz oraz księgarnia i biblioteka. Bibliotekarka pokazała książeczki dla dzieci, z których każda miała inną wielkość, grubość i odmienny rodzaj okładek.Omówiliśmy prawidłowe korzystanie z książek, czyli mycie rąk przed oglądaniem lub czytaniem książki, używanie zakładek, nie zaginanie rogów kartek, itp.   

Bibliotekarka przypomniała dzieciom, że wszyscy chętni mogą wciąż zapisać się do akcji „Mała książka-wielki człowiek”. Przeczytaliśmy również wierszyk Czesława Janczarskiego pt. „Warzyła sroczka kaszkę”, zamieszczony w książeczce-wyprawce „Pierwsze czytanki dla…”. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli  Karty Małego Czytelnika i naklejki, jakie otrzymuje się za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie książeczek oraz Dyplom Małego Czytelnika.  

W spotkaniu wzięło udział 25 dzieci.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast