Wycieczka kl.I do BP w Lubczy

Uczniowie kl. I Zespołu Szkół w Lubczy  4 marca 2020 r. zawitali w gościnne progi miejscowej Biblioteki Publicznej. Dla większości dzieci nie była to pierwsza wizyta, ponieważ regularnie wypożyczają tutaj ciekawe książki, przychodząc z rodzicami czy starszym rodzeństwem.  

Na początku  spotkania rozmawialiśmy  o rodzajach bibliotek (np. szkolna, publiczna), o sposobie rozmieszczenia książek w bibliotece publicznej, otym, gdzie dzieci mogą znaleźć  książeczki dla siebie. Następnie przypomnieliśmy sobie skąd biorą się książki, czyli drogę od autora do czytelnika. Mali goście na przykładach omawiali różnice pomiędzy poszczególnymi książkami, szukali nazwiska autora, ilustratora, tłumacza oraz tytułu. Potem bibliotekarka zadawała uczniom pytania tworzące „Kodeks małego czytelnika”, na które dzieci odpowiadały „prawda” lub „fałsz”, a dotyczyły one sposobu traktowania książek, zwłaszcza wypożyczonych z biblioteki.

Przyszedł też czas na rozwiązywanie zagadek związanych z tytułami bajek. Mali czytelnicy pochwalili się świetną znajomością utworów, nawet tych mniej popularnych.

Na koniec spotkania przeczytaliśmy baśń H. Ch. Andersena pt. „Calineczka”, a przed wyjściem z Biblioteki dzieci otrzymały zakładki do książek, które mogły ozdobić wedle własnego uznania. 

W spotkaniu wzięło udział osiemnaścioro pierwszoklasistów. 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast