Wyniki konkursu wakacyjnego „Mój lapbook – pasja czytania, radość tworzenia”

Forma konkursu wakacyjnego „Mój lapbook – pasja czytania, radość tworzenia” cieszyła się sporym zainteresowaniem czytelników biblioteki. W konkursie udział wzięło 14 uczestników. 

Konkursowi przyświecały następujące cele:

  • popularyzacja czytelnictwa oraz czerpanie wiedzy z książek,

  • rozbudzenie indywidualnych zdolności i zainteresowań,

  • promowanie innowacyjnych form zdobywania i przekazywania wiedzy,

  • pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia,

  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej,

  • rozwijanie zdolności manualnych.

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria I

I miejsce ex aequo

Piaskowy Kacper

Olszówka Izabela

Szwed Sylwia

Sikorska Zofia

Karolina Niziołek

 

II miejsce ex aequo

Kawa Alicja

Kawa Gabriela

Kawa Marta

Słowik Paulina

Szczepanik Dominika

Szczepanik Kamil

Nowak Jakub

 

Kategoria II

I miejsce – Olszówka Zuzanna

II miejsce – Szwed Patrycja

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast