Zajęcia pod hasłem „Uważni online” w BP w Lubczy

Biblioteka Publiczna w Lubczy w nawiązaniu do Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest do końca lutego 2020, zorganizowała w czwartek 27.02. 2020 r. zajęcia dla rodziców i opiekunów pod hasłem „Uważni online”. Celem było uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w Internecie, przedstawienie specyfiki tego zjawiska i uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w ochronie dzieci przed uwodzeniem online. Materiałami pomocniczymi do zajęć była prezentacja „Uważni rodzice” wraz z filmem, pobrane ze strony www.edukacja.fdds.pl.    

Oto wnioski płynące ze spotkania :

– silna więź z rodzicami to jeden z czynników chroniących młode  osoby przed angażowaniem się w ryzykowne sytuacje.

– uważny rodzic to taki, który buduje pogłębioną relację ze swoim  dzieckiem. Jest ciekawy doświadczeń i opinii dziecka, jego uczuć, marzeń, pomysłów i tego, jak rozumie świat.

-uważny rodzic obserwuje dziecko, próbuje zrozumieć jego  potrzeby i przyczyny zachowania. Nie koncentruje się wyłącznie na realizowaniu celów wychowawczych, duże znaczenie ma dla niego budowanie emocjonalnego porozumienia z dzieckiem opartego na szacunku i zaufaniu.

-taką relację najlepiej budować z dzieckiem od samego początku,  ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć ją rozwijać.

W zajęciach trwających od godz.15.00 do 16.00 uczestniczyły cztery osoby.

 

Mirosława Trojan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast