“Biblioteka dostępna online” – szkolenia dla kadry

Biblioteka dostepna online – szkolenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, w wysokości 15 200 zł. Projekt realizowany będzie w terminie  od  17.07 do 30.11.2023 r.

Zostanie przeprowadzonych 8 szkoleń pod zbiorczym tytułem „Biblioteka dostępna ONLINE”.

Podczas spotkań poruszane będą następujące zagadnienia :

  • Zrealizuj atrakcyjne i angażujące wydarzenie kulturalne online
  • Organizowanie i prowadzenie spotkań zdalnych i stacjonarnych
  • Efektywność osobista czyli jak planować i z powodzeniem realizować codzienne zadania
  • Warsztat kreatywnego myślenia i rozwiązywania pojawiających się problemów
  • Asertywne komunikowanie się
  • Proste metody na dźwiękowe podcasty i atrakcyjne filmy w służbie promocji biblioteki
  • Nastolatek w bibliotece. Co zrobić aby młodzież chętniej zaglądała do biblioteki niż do smartfona
  • Prowadzenie spotkań z seniorami przez jednostki kultury

Dzięki odbytym szkoleniom chcemy wzmocnić swoje kompetencyjnie w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające nam na szersze i skuteczniejsze realizowanie naszych celów statutowych dla dobra lokalnej społeczności i czytelników dla których istniejemy.