Projektowanie graficzne dla dzieci i młodzieży

Grupka dziesięciu uczniów w przedziale wiekowym 10 – 14 lat z terenu Gminy Ryglice uczestniczyła w warsztatach online. Zajęcia odbywały się w dniach od 17 do 25 stycznia. Tematyką warsztatów było „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Za udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie tarnowskim” biblioteka w Ryglicach i Zalasowej otrzymała 6 laptopów.  Sprzęt przekazała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników biblioteki. Drugi – bezpłatne warsztaty dla dzieci. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz realizatorom projektu

uczestnicy warsztatów
laptopy otrzymane za udział w projekcie