Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach

Oddział główny w Ryglicach

Zgodnie z zapisami w Kronice Biblioteki Powiatowej w Tarnowie powstała w roku 1947. Działalność zapoczątkowała w oparciu o ocalały po wojnie księgozbiór Towarzystwa Szkoły Ludowej (ok. 500 książek). Pierwszą siedzibę miała w budynku Szkoły Podstawowej, a ściślej osobny pokój w mieszkaniu kierownika szkoły. Jako pierwsza prowadziła ją nauczycielka – Celestyna Knap. W pierwszych latach istnienia Biblioteki w Ryglicach notowano bardzo niski procent czytelników (2,6%), jednak już w roku 1952 Biblioteka znalazła się wśród trzech najlepszych w powiecie. W drugiej połowie lat 50-tych przy Bibliotece działał chór i dziecięcy zespół taneczny. W 1955 r., gdy placówka przekształciła się z gminnej w gromadzką, zmieniła też lokalizację. Na rok trafiła do Domu Parafialnego, gdzie zajęła pomieszczenie o pow.18 m2. W latach 1956-1969 funkcjonowała w siedzibie władz gromadzkich (jedno pomieszczenie – 32 m2). W 1969 przeniesiona została do znacjonalizowanego po wojnie „pałacu” – dworku należącego niegdyś do rodziny Ankwiczów, potem Cieleckich – w którym otrzymała dwa pomieszczenia(45 m2). Wtedy urządzono także czytelnię. Od tej pory przemieszczała się jeszcze kilkakrotnie, ale już w obrębie tego samego budynku. I tak: w 1978 doszło do zamiany na dwa mniejsze pomieszczenia (28 m2), w 1979 znów zmieniono na dwa inne pomieszczenia (48 m2) i w 1987 doszło do kolejnej zamiany pomieszczeń(67m2 ). W 1988 r. przydzielono Bibliotece trzecie pomieszczenie i od tej pory jej całkowita powierzchnia użytkowa wynosiła 92 m2. W czerwcu 2002 r. nastąpiło kolejne przeniesienie Biblioteki z ul. Tarnowskiej 23 do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. ks. Jakuba Wyrwy 2. Po wyremontowaniu pomieszczeń(100 m2) od 15 października 2002 roku Biblioteka wznowiła swoją działalność. W latach 1973/74 Biblioteka w Ryglicach uzyskała status Biblioteki Publicznej, a Biblioteki w miejscowości Lubcza i Zalasowa stały się jej filiami. W ciągu pierwszych 20 lat księgozbiór Biblioteki wzrósł do 6.000 książek, a w 1975 było już ich blisko 11.500. Najwięcej czytelników miała w latach 90-tych rocznie zapisywało się do niej ok. 800 osób. Na koniec 2008 roku czytelników zarejestrowanych w bibliotece było 910, wypożyczenia wynosiły 16574 woluminy, księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2008 liczył 19187 woluminów. Od 1991 r. utrzymanie Bibliotek leży w gestii samorządu gminnego, a od 2001 Biblioteki uzyskały osobowość prawną. Zwiększenie księgozbioru było możliwe dzięki władzom Gminy Ryglice oraz darom od mieszkańców Gminy. Ważnym źródłem od kilku lat jest również program operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki któremu Biblioteka z filiami co roku otrzymywały ok. 10 tysięcy złotych- na zakup nowości wydawniczych, wyjątkiem jest rok 2009, w którym otrzymaliśmy tylko ok. 4 500 zł oraz w roku 2010 otrzymaliśmy kwotę 4040zł. Pierwszą osobą, która prowadziła Bibliotekę do roku 1962 była- Celestyna Knap. Po niej, przez następnych lat dwanaście, funkcję bibliotekarki pełniła Adela Starzyk. Od lipca1974 r. do marca 2009 r. kierownikiem Biblioteki była- Krystyna Dzierwa. W 1975 roku zwiększono obsadę GBP -na pół etatu pracę rozpoczęła Maria Dębicka. W roku 1979 zastąpiła ją (już teraz w pełnym wymiarze czasu pracy) Maria Kajmowicz. Od kwietnia 2009 kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach jest Beata Jagodzińska.

Historia Filii w Lubczy

Istnieje od roku 1959. Otwarto ją, jako Bibliotekę Gromadzką, 17stycznia tegoż roku w jednym z pomieszczeń budynku gromadzkiego. Pierwsze książki, jakimi dysponowała, to ponad 1.500 woluminów przekazanych w formie daru z Biblioteki w Krzyżu. W 1962 roku liczącą już 3.000 książek Bibliotekę przeniesiono do świetlicy w nowo wybudowanej remizie strażackiej (lokal o pow. 28 m2). Tam pozostawała do roku 1967, kiedy to ponownie trafiła do budynku gromadzkiego, tym razem zajmując już większe pomieszczenie (30 m2).Jej księgozbiór przekraczał wtedy 4.200 woluminów. Ostatnia przeprowadzka Biblioteki miała miejsce w roku 1973 – wraz ze zmianą statusu (z biblioteki gromadzkiej na filię GBP w Ryglicach), otrzymała trzy pomieszczenia na piętrze tego samego budynku ( łącznie 80 m2).Pozwoliło to uruchomić czytelnię. Biblioteka liczyła wówczas około 6.500książek. W połowie lat 70-siątych liczba rejestrowanych corocznie czytelników sięgała około 410 osób, a na przełomie lat 70 i 80 przekraczała 450. W2003 roku zarejestrowanych w niej było 382 czytelników i 8.761 wypożyczeń. Najważniejszym wydarzeniem w roku 2006 w Bibliotekach gminy Ryglice był ooddanie do użytku nowego lokalu dla filii bibliotecznej w Lubczy w budynku „Perła Lubczy”. Po 33 latach filia w Lubczy doczekała się nowego, pięknego lokalu. Na koniec 2008 roku czytelników zarejestrowanych w bibliotece było 437, wypożyczenia wynosiły 9834 książek, księgozbiór nadzień 31 grudnia 2008 liczył 15044 woluminy. Piękna czytelnia oferuje prasę, a szybkie zapewnienie czytelnikowi dostępu do potrzebnej informacji z każdej dziedziny umożliwiają 2 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Podobnie jak w wielu innych placówkach, początkowo bibliotekarzami w Lubczy byli nauczyciele. Pierwszym – w latach 1959-1961 -był Mieczysław Boszko. Kolejni to: Władysław Mikuś (1962-1964)i Czesław Wojewoda (1964 – 1966). Ze szkoły do Biblioteki przyszła także – tym razem na znacznie dłużej – Maria Bańkowska. Pracowała od stycznia 1968 do października 1989 roku. Od 1 października 1989 roku Bibliotekę prowadzi Mirosława Trojan.

Historia Filii w Zalasowej

Działalność zainaugurowała w styczniu 1957 roku jako placówka gromadzka, a jej pierwszą siedzibą był niewielki pokoik (14 m2) w Domu Parafialnym (tzw. Organistówce). W pierwszym roku istnienia dysponowała księgozbiorem liczącym nieco ponad 1.000 książek i miała 200 czytelników. W roku 1974 przeniesiona została do ”Domu Strażaka”, w którym zajęła lokal na piętrze (48m2) i pozostaje do dziś. Systematycznie rosnący księgozbiór w roku 1975 liczył już ponad 7.000 woluminów, a liczba czytelników przekroczyła 450 osób. Przez prawie18 lat Bibliotekę prowadził miejscowy organista i znany w środowisku działacz społeczny – Henryk Rakoczy. Był twórcą i opiekunem amatorskiej grupy teatralnej, która w latach 60-tych wystawiła szereg przedstawień opartych głównie na folklorze. W lipcu 1974 roku – gdy Biblioteka stała się filią GBP w Ryglicach – funkcję bibliotekarki objęła i nieprzerwanie przez 34 lata pełniła Zofia Papuga. W latach 70 i 80 Biblioteka była organizatorem szeregu spotkań ( gościli tu m.in. pisarze: Olgierd Terlecki, Kazimierz Kordas, Natalia Rolleczek, Bohdan Rudnicki oraz sławny sportowiec Stanisław Marusarz). W 2003 roku Biblioteka posiadała księgozbiór liczący ponad 13.000 woluminów korzystało z niej 495 czytelników, którzy wypożyczyli 13.174 książki. Na koniec 2008 roku czytelników zarejestrowanych w bibliotece było 524, wypożyczenia wynosiły 12603 książki, księgozbiór na dzień 31 grudnia 2008 liczył 14179 woluminów. W listopadzie i grudniu 2007 roku przeprowadzony został przez władze gminne kapitalny remont wszystkich pomieszczeń. Lokal Biblioteki został pięknie wyremontowany i zyskał dodatkowe pomieszczenie. Obecnie Biblioteka swymi ciepłymi barwami ścian i dużą przestrzenią zaprasza w swoje progi. Piękna czytelnia oferuje prasę, a szybkie zapewnienie czytelnikowi dostępu do potrzebnej informacji z każdej dziedziny umożliwiają 3 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Zmiana wyglądu pomieszczenia, to nie jedyna zmiana. Pracująca od 34 lat Pani Zofia Papuga z dniem 29 września 2008r. przeszła na emeryturę, a pracę rozpoczęła Monika Zegar.