PROJEKTY

Nasza biblioteka zajmuje się zdobywaniem środków grantowych i ich realizacją. Środki głównie pozyskaliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  Fundacji Orange i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Głównym celem realizowanych projektów jest zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, poprawa infrastruktury oraz doposażenie bibliotek działających w gminie Ryglice, ciekawa oferta kulturalna aktywizująca społeczność lokalną oraz upowszechnianie i edukacja w zakresie najnowszych technologii.

Rok 2022

 • 15 360 zł Krajowe Centrum Pracy, zrealizowano usługi rozwojowe dla pracowników
 • Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim, przeszkolono 2 pracowników oraz 10 uczestników, otrzymaliśmy 6 szt. laptopów
 • Mała Książka Wielki Człowiek, VI edycja, Instytut Książki
 • Spotkania autorskie Dyskusyjne Kluby Książki z Wojciechem Chmielarzem, które  odbędzie się 16 września 2022 r. w Zalasowej w ramach projektu Instytutu Książki
 • „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 1, Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa.

Zrealizowane projekty:

Rok 2021

 • 10 110 zł „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 1, Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
 • Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim
 • Mała Książka Wielki Człowiek, IV edycja, Instytut Książki

Rok 2020

 • 15 000 zł, Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek”, Biblioteka Narodowa
 • Mała Książka Wielki Człowiek, III edycja, Instytut Książki
 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Podziel się książką , KINDER Mleczna Kanapka

Rok 2019 

 • 10 540 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 26 500 zł, „Kraszewski Komputery dla Bibliotek”, Instytut Książki.
 • 1 140 zł, spotkania autorskie Dyskusyjne Kluby Książki, Instytut Książki ( Karolina Wilczyńska)
 • „Mała Książka Wielki Człowiek” II edycja, Instytut Książki.
 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Przerwa na wspólne czytanie, KINDER Mleczna Kanapka

Rok 2018

 • 10 680 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 1 000 zł, spotkania autorskie Dyskusyjne Kluby Książki, Instytut Książki  (Hanna Cygler)
 • „Mała Książka Wielki Człowiek Instytut Książki” I edycja.

Rok 2017 

 • 10 400 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 1 954 zł, spotkania autorskie Dyskusyjne Kluby Książki, Instytut Książki( Arkady Paweł Fiedler)
 • Paczka Literacka, Wydawnictwo Agora i FSRI

Rok 2016

 • 10.130 zł., „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 1130 zł, spotkania autorskie Dyskusyjne Kluby Książki, Instytut Książki ( Sławomir Koper)

Rok 2015

 • 10 000zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 772,56 zł, „Biblioteki z Internetem TP” Akademii Orange, Fundacja Orange.

Rok 2014  

 • 7490 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 1 148,97 zł, Fundacja Orange z Programu „Orange dla bibliotek” –  na opłacenie abonamentu internetowego.

Rok 2013 

 • 2 042,64, „Biblioteki z Internetem TP” Akademii Orange, Fundacja Orange.
 • 7 740,00 , „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Biblioteka Narodowa.
 • 3 029,91 zł – darowizna  oprogramowania, Program Rozwoju Bibliotek

Rok  2012   

 • 7 140 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” program Biblioteki Narodowej.
 • 902,83 zł, „Biblioteki z Internetem TP” Akademii Orange, Fundacja Orange.

Rok 2011   

 • 1 721,09 zł, „Biblioteki z Internetem TP” Akademii Orange, Fundacja Orange.
 • 1000,00 zł, „Podaj dalej” w ramach programu Rozwoju Bibliotek, Akademia Filantropii w Polsce
 • 5600,00 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, program Biblioteki Narodowej.
 • 4 650 zł, „ Aktywna Biblioteka” w ramach programu Rozwoju Bibliotek, Akademia Filantropii w Polsce
 • 36 712 zł, od Firmy Microsoft darowizna w formie licencji na oprogramowanie.

Rok 2010

 • 4 040,00 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, program Biblioteki Narodowej.
 • 16 509,95 zł , PROGRAM INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK- Zadanie Remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach
 • 20 366 zł, Programu Rozwoju Bibliotek zakup sprzętu
 • 2 588,20 zł, Programie Akademia Orange dla bibliotek.

Rok 2009

 • 4 480,00 zł, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, program Biblioteki Narodowejl