W naszej Bibliotece organizowanych jest szereg spotkań o różnym profilu.

SPOTKANIA AUTORSKIE
Do tej pory gościliśmy wielu pisarzy, autorów książek zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Młodsi
miłośnicy książki świetnie bawili się podczas spotkań z Ewą Stadtmüller (2010), Wiesławem Drabikiem (2013),
Bogusławem Zemanem (2018). Swoimi survivalowymi opowieściami zaczarował młodzież Krzysztof Petek.
Natomiast dorosłe grono odbiorców miało szansę spotkać Karolinę Wilczyńską (2019), Hannę Cygler (2018),
Arkadego Pawła Fiedlera (2017), Sławomira Kopra (2016).
Nie zapominamy również o rodzimych twórcach. W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania autorskie (2021) z
rodzimą poetką z Zalasowej Ireną Wandą Niedzielko promujące nowo wydane tomiki poezji „Przepis na złotą
jesień” oraz „Wszelkie wypadki”
W roku 2022 planujemy spotkanie z autorem kryminałów Wojciechem Chmielarzem.
SPOTKANIA EDUKACYJNE
W swojej ofercie edukacyjnej szczególnie chcemy dotrzeć do młodszych odbiorców. W ramach współpracy z
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizujemy szereg spotkań dla uczniów o
tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz związanej z naszym regionem.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z wykorzystaniem robotów PHOTON i OZOBOT. Ich tematyka jest
przeróżna: zdrowie, literatura, emocje, bezpieczeństwo. Roboty są świetnym przykładem, jak poprzez zabawę
można zdobywać wiedzę oraz uczyć się podstaw programowania.
Najlepszą formą jest nauka przez doświadczenie. Dlatego zapraszamy ciekawych gości reprezentujących różne
zawody i pasje, by przez bezpośredni kontakt młodzi czytelnicy mogli poznawać i rozwijać swoje
zainteresowania. Naszymi gośćmi byli: dentysta, pszczelarz, gajowy, żużlowiec.
LEKCJE BIBLIOTECZNE
To nieodłączny element naszej oferty. Edukacji poprzez literaturę jest jednym z naszych priorytetów. Centralnym
punktem takiego spotkania jest książka, bohater literacki, bajka, które stają się kanwą do poruszania takich
tematów jak bezpieczny Internet, znajomość naszego regionu, zwyczajów zwierząt czy profilaktyka uzależnień.
BIBLIOTERAPIA
Jest jedną z metod terapeutycznych, która wykorzystuje książkę do rozwiązania różnych problemów natury
psychologicznej. Podczas naszych zajęć biblioterapii koncentrujemy się na rozpoznawaniu i radzeniu sobie z
emocjami.
WIECZORY POEZJI
Są ucztą dla ducha. Organizowane są corocznie przy współpracy z Klubem Miłośników Poezji przy
Stowarzyszeniu Zalasowian, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz szkołami z terenu gminy Ryglice.
Gromadzą dużą publikę zarówno mieszkańców jak i gości z sąsiednich miejscowości. Dzięki cykliczny
spotkaniom przybliżono poezję m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, J. Tuwima, W. Szymborskiej,
A. Osieckiej, J. Cygana czy ostatnio w roku 2021 K.K Baczyńskiego.