Wręczenie nagród w Konkursie Wakacyjnym "Bingo w lecie"

  • Wręczenie nagród w Konkursie Wakacyjnym “Bingo w lecie” odbyło się w dniu 28 września. Spotkanie laureatów odbyło się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem każdej grupy wiekowej. Do konkursu przystąpiło łącznie 83 osoby, w tym w kat. I wzięło udział 38 osób, w kat. II – 20 osób, natomiast w kat. III – 25 osób.                                                                                                                     Dokonano wyboru 9 osób w kat. I oraz po 11 osób w kat. II i III.  

 Gratulacje dla zwycięzców.

laureaci konkursu